Vrednotenje aplikacij

  1. Izobraževalna aplikacija (delo v paru)
Ime aplikacije How to make Electricity: Lite
Cilji Učenec spozna lastnosti in delovanje električnega kroga
TIM – učno okolje Aktivno, adaptacija
Prednosti Nazoren in pester prikaz različnih situacij
Strokovna vsebina je ustrezna in obsežna
Omogoča veliko aktivnost učencu
Slabosti Preveč pisanih podrobnih elementov, ki so lahko moteči
Navodila so napisana samo na začetku
Primernost za OPP Je zelo enostavna in nazorna. Lahko bi dodali še dodatne opise, oz. navodila.
Vključitev v učni proces Pri predmetu Tehnika in tehnologija in izbirnih predmetih Robotika in Elektrotehnika.

Pri vsebinah iz elektrike. Pri spoznavanju električnega kroga, prevodnikov in izolatorjev.

Za uvod (motivacija ali ponovitev), med obravnavo snovi (za prikaz), ob koncu ure (ponovitev, preverjanje).

Uporabniška izkušnja (izpolni sošolec v paru) Dovolj enostavna, pestra, poučna, prijetna. Primerna za OŠ.
  1. Če bi … (samostojno delo)
Ime aplikacije Naredi svojega robota
Cilji Učenec izbere primerne elemente in sestavi robota
TIM – učno okolje Aktivno, adaptacija
Opis aplikacije Na začetku je predstavitev uporabe aplikacije: predstavi kako se izbere elemente ter kako se sestavlja robota. Na voljo bi imel različne elemente, o katerih bi bilo dostopni tudi njihovi opisi. Uporabnik bi izbiral elemente ter jih sestavljal. Če bi bila uporabnikova izbira neprimerna, bi aplikacija na to opozorila in podala namig.
Prilagoditve za OPP Poenostavljena verzija z manj elementi, le te bi bili osnovni. Navodila bi bila bolj kratka in preprostejša.
Vključitev v učni proces Primerno bi bilo za npr. ugotavljanje znanja po, med in po obravnavi neke snovi in prav tako na začetku ure (uvod), kot vmes (obravnava) in na koncu (ponovitev,  preverjanje).

Predvsem bi bilo uporabno pri izbirnem predmetu Robotika ter pri predmetu Tit v 7. razredu pri vsebinah o elektriki in tudi v ostalih razredih ter pri drugih predmetih.

Advertisements

Kahoot kviz

Izbrala sem tudi nekaj vprašanj z nikalno obliko, saj sem jih tako lažje oblikovala (da se en odgovor izloči). Sestavljanje ni bilo zahtevno, saj je le to za uporabnika zelo preprosto. Spremenila bi vprašanje, na katerega so vsi odgovorili pravilno. Drugače pa je bila izkušnja v redu. Študentom je bilo všeč in nekaj novega so se naučili.

Povezava do kviza